Rest of the Match

ادامه ی مسابقه
 

پیشبینیه ادامه ی مسابقه به شما این شانس رو میده که از اون دقیقه ای که پیشبینی میکنید , بازی 0-0 و نتیجه ی ادامه ی بازی ملاک بردن یا باختن شما میشه

برای بهتر متوجه شدن به مثال زیر توجه کنید

Iran vs Germany

مثلا 30 دقیقه از بازی گذشته و نتیجه ی بازی 1-0 به نفع تیم آلمانه, شما تصمیم میگیرید که رو ادامه ی مسابقه-ی تیم ایران پیشبینی کنید. برای اینکه شما برنده شید ایران از اون دقیفه ای که شما بت رو بستید باید بازی رو ببره, یعنی اگه نتیجه ی بازی 1-1 بشه شما برنده ای, چون زمانی که ایران 1-0 عقب بوده شما رو ادامه ی بازیه ایران گرفته بودید و بازی 0-1 به نفع ایران تموم شده به طور فرضی