راهنمای استفاده از سایت در زمان امنیت بیشتر

کاربران گرامی در بعضی مواقع جهت افزایش امنیت حساب کاربری شما سایت از سیستم
امنیت بیشتر استفاده مینماید

لطفا در این حالت ابتدا گزینه من ربات نیستم راکلیک کنید وسپس عکسهای خواسته شده را انتخاب نمایید و دکمه تایید را در سمت راست پایین صفحه کلیک کنید . تمام این مراحل جهت افزایش امنیت حساب کاربری شما میباشد

ابتدا گزینه من ربات نیستم راکلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس موتورسیکلت هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس مجسمه هستند را انتخاب کنید
و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس دوچرخه هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس کوه یا تپه هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس تابلو هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس جلومغازه هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس چراغ راهنما هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس اتومبیل هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید

skip

لطفا تمام مربعهایی که دارای عکس خط عابر پیاده هستند را انتخاب کنید

و لطفا پس از انتخاب دکمه تایید را کلیک کنید