Odd/even  برای این نوع بت شما لازمه که تعداد گل در بازی رو تشخیص بدین که آیا زوج مشیه یا فرد

Even
  یعنی تعداد گلهای بازی زوج بشه , 0 و 2 و 4 گل و غیره

Odd
 یعنی تعداد گلهای بازی فرد بشه , 1 و 3 و 5 گل و غیره 


1st Half Odd/ even
 

شما باید در نیمه ی اول بازی حدس بزنید که آیا تعداد گل های بازی زوج میشه یا فرد