crash.PNG

چطور بازی کنیم ؟

انفجار یه بازی کاملا ساده است
برای شروع این بازی، در ابتدا شما باید میزان مبلغ ورود به شرط را وارد کنید
در قسمت کش اوت خودکار ضریب برای کشیدن پول به محض رسیدن نمودار به اون ضریب
 را میتوانید مشخص میکنید

 با توجه با مشکلات احتمالی سرعت اینترنت استفاده از این پنل شدیدا توصیه می شود
ولی در عین حال اگر مایل به استفاده از این گزینه نیستید میتوانید مبلغ خروج اتوماتیک را به صورت نامحدود تعریف نمایید
برای شروع بازی بعد از ورود مبلغ روی ثبت شرط کلیک میکنید

و در انتظار شروع راند بعدی بازی خواهید ماند
باشروع شدن دور بعدی گراف ضریب بازی به رنگ سبز درخواهد آمد
( این بدین معنی است که شما در جریان بازی هستید )
حالا به نمودار افزاینده ضریب شرط که در حال افزایش است نگاه کنید
از یک  ایکس به سمت بالا
با افزایش ضریب به سمت بالا تا 1000 برابرافزایش احتمالی 
با فشار دادن کلیک کش اوت میتوانید
اینجا بستگی به ضریت هوشی شما داره یعنی باید قبل بسته شدن نمودار کش اوت کنید
مبلغ شرط شما رادر همان لحظه، در ضریب نمودار ضرب کند و مبلغ شما را چند برابر کند ولی در
نظرداشته باشید که اگر افزاینده نمودار قبل از کش اون شما از حرکت بایستد و به حالت باستد 
در بیاید شما تمام مبلغ شرط را از دست خواهید دادو شکست خواهید خورد