قوانین

تمامی پیشبینی ها باید در زمان برنامه ریزی شده (زمان محلی استادیوم) شروع شود تا پیشبینی ها معتبر باشند. مگر اینکه زمان شروع، از طرف سایت بترول به اشتباه اعلام شده باشد

چنانچه محل برگزاری مسابقه تغییر کند، اما تیم میزبان همچنان میزبان باشد، شرطها معتبر هستند

در مارکتهای دو حالته (مثل پیشبینی ها بالا / پایین) قانونِ پوش اعمال می شود. یعنی در صورت مساوی شدن، پیشبینی ها فسخ می شود. مثلا اگر شرط بیشتر یا کمتر ۱۶۵ برای مجموع امتیازهای بازی انتخاب شده باشد و دقیقا مجموع امتیازهای بازی ۱۶۵ شود،مبلغ گذاشته شده روی پیشبینی های تکی بازگردانده شده و در پیشبینی های ترکیبی ضریب این بازی از ترکیب حذف می شود

وقت اضافه (Over Time)


صعود (To Qualify)


برنده ی گروه (Group Winner)


(برنده لیگ (قهرمان (Winner)


(نیمه / کل بازی (مجموع دو نیمه) (Half Time/Full Time)


ا) نیمه ی اولst Half)


بازیکنان (Players)


مجموع امتیاز تیم (Total Team Points)

(2nd Half ML)

ضریب بازی نیمه دوم


(2nd Half O/U)

بیشتر / کمتر نیمه دوم


(1st Quarter ML)

ضریب بازی کوارتر اول


(1st Quarter O/U)

بیشتر / کمتر کوارتر اول


(2nd Quarter ML)

ضریب بازی کوارتر دوم

 
(2nd Quarter O/U)

بیشتر / کمتر کوارتر دوم


(3rd Quarter ML)

ضریب بازی کوارتر سوم


(3rd Quarter O/U)

بیشتر / کمتر کوارتر سوم
 


(4th Quarter ML)

ضریب بازی کوارتر چهارم


(4th Quarter O/U)

بیشتر / کمتر کوارتر چهارم

حاشیه ی برد (Wining Margin)
حاشیه ی برد (Wining Margin)
پیشبینی تیم برنده و تفاوت امتیاز بین تیم برنده و بازنده که شامل وقت اضافه نیز می شود
(در صورت رسیدن به وقت اضافه)