محاصبه ی بت های بالای 2.25 و پایین 1.75

در بت های ترکیبی

به جایه ضرایبی که نصف باخت بوده, ضریب 0.5 میزاریمطرز محاسبه

1- Ac Milan vs Barcelona - Under 2,25                ضریب 3.50
2- Manchester U vs Manchester city- over 2,25    ضریب 2.30
3- Real Madrid vs Dortmund- Over 1,5                ضریب 1.30
4- Esteghlal vs Perspolis- Draw                         مساوی ضریب 2.00

9.1 ضریب کل
مبلغ پیشبینی 20 دلار

به طور مثال بازیه اول 2 گل داشته, بازیه دوم 2 گل داشته و بازیه سوم  2 گل داشته و بازیه چهارم 1-1
 شما روی این ترکیبی 20 دلار بت بستین

چون بازیه اولتون پایین 2.25 بوده, یعنی اگر 2 گل داشته باشه شما نصف بازنده میشین, و چون بازیه دومتون بالای 2.25 بوده, یعنی دوباره نصف باخت, طرز محاصبه ش به صورت زیر میشه


 

به جایه ضرایبی که نصف باخت بوده, ضریب 0.5 میزاریم
یعنی
1- Ac Milan vs Barcelona - Under 2,25                ضریب 0.5
2- Manchester U vs Manchester city- over 2,25    ضریب 0.5
3- Real Madrid vs Dortmund- Over 1,5                ضریب 1.30
4- Esteghlal vs Perspolis- Draw                         مساوی ضریب 2.00

و حالا دوباره ضرایب رو با هم ضرب میکنیم
0.5 x 0.5 x 1.30 x 2.00 = 0,65
حالا مبلغ پیشبینی رو با ضریب جدید ضرب میکنیم


0.65 x 20 = 13

یعنی شما 13 دلار برنده میشین